Kernpunten

Iederéén in onze sport wil Méér Marathonschaatsen. Daarom werken we samen met de KNSB, wedstrijdorganisaties, schaatsers, media en sponsoren en bundelen we onze kracht en energie.

Wij maken ons sterk voor:

Sterke
competitie

Volle
tribunes

Meer
aandacht

Nieuws

Toon al het nieuws

Wie doen er mee

Deelnemers

Over VMS

Over VMS

Méér Marathon is een initiatief van de verenigde marathon schaatsteams, VMS. In de VMS zijn de teammanagers van alle marathon schaatsteams in de heren topdivisie vertegenwoordigd.
Wij willen we de continuïteit van de marathonschaatssport en de marathoncompetitie helpen waarborgen en de commerciële waarde van deze competitie vergroten.

Onze speerpunten:

Sterke
competitie

Volle
tribunes

Meer
aandacht

Strategie

We stimuleren ontwikkelingen in deze sport op het gebied van marketing, commercie en communicatie. Om onze doelstellingen te bereiken doen we voorstellen en gaan we overeenkomsten aan met de KNSB, organisaties, sponsoren, media en andere partijen.

Als teams vormen we een belangrijk deel van de sport. De belangen van de sport en van de teams willen we pro-actief behartigen. Niet alleen door samenwerken, maar vooral door sámen de wérken.

Bestuur en contact
Het bestuur van de VMS wordt gevormd door Jos Vaessen (voorzitter), Jan Tingen (secretaris/penningmeester), Geert Plender (PR) en Edward van Dijk (commercie).

Foto (C) TIMS Imaging