Samen werken voor meer marathon

 • 26 november, 2015

  Wij denken dat het beter moet gaan met het marathonschaatsen. Om verandering te kunnen realiseren, hebben we ons als marathonteams verenigd in de VMS. Samen sta je sterker.

  Als verenigde marathon schaatsteams (VMS) hebben we onszelf drie doelen gesteld. Een sterke competitie met alle helden, volle tribunes en meer media-aandacht. Hoe we dat willen doen, zien we ook wel voor ons. We willen zelf beelden maken van de wedstrijden en deze delen, de competitie-opzet aanpassen, een online platvorm creëren, actief zorgen voor nieuwswaarde, kaartverkoop stimuleren via acties, enzovoort. Door samen te wérken.

   

  Méér Marathon betekent meer voor onze sport, maar niet zonder dat we er zelf ook méér in stoppen.

   

  Maar om al die mooie idealen te kunnen verwezenlijken, moeten we verder. We willen allemaal méér marathon, we willen allemaal dat de status quo van de laatste tien jaar wordt doorbroken. Maar wijzen naar een ander gaat het verschil niet maken. We moeten ons realiseren dat we de KNSB nodig hebben, maar dat we niet van KNSB moeten verwachten dat zij in hun eentje een hele sport naar een hoger plan tillen.

  De sport dragen we namelijk samen. Het is de KNSB die het circuit mogelijk maakt, die organisaties, rijders, teams en fans als smeerolie aan elkaar verbindt. De radartjes draaien echter pas soepel als we allemaal meedoen. Méér Marathon betekent meer voor onze sport, maar niet zonder dat we er zelf ook méér in stoppen.

  Dát is het doel van de VMS. Dat we állemaal mee gaan doen. Wij als teamvertegenwoordiging, rijders in de manier waarop ze zich uiten als topsporter en ambassadeur van de sport. Fans in de manier waarop ze anderen ook fan maken. Sponsoren in de zin dat ze niet alleen om hun eigen team geven, maar ook om de sport in zijn algemeen. Organisaties in de zin dat ze er allemaal van profiteren als we op middellange termijn successen gaan boeken. De KNSB in de zin dat ze transparant handelen en open staan voor ondernemerschap bij partijen als de onze.

  We willen een samenwerking met de KNSB formaliseren, waarbij we overeenkomen dat we ons gezamenlijk hard gaan maken voor het ‘Meer Marathon’-programma. Acties die ertoe moeten bijdragen dat de sport meer krijgt dan nu. Een prachtige stap om mee te beginnen, nu moeten we door.

  Iedereen moet ambassadeur worden, samen moeten we fondsen werven, allemaal moeten we iets geven. Als VMS willen we de energie die er is voor de sport bij elkaar brengen. Kunnen we samen Méér Marathon realiseren?

  Geert Plender, VMS

  GPstamp